Troszkę o województwie Świętokrzyskim

Województwo Świętokrzystkie zostało utworzone w 1999 roku, z dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego oraz częsci radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego. Największym powiatem w tym województwie jest powiat kielecki, a kolejne powiaty to: buski, jędrzejewski, kazimierski, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżycki, starachowicki, staszowski i włoszczowski. Świętokrzyskie znajduje się w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i wschodniej część Wyżyny Przedborskiej. Graniczy z województwami: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim

2 myśli nt. „Troszkę o województwie Świętokrzyskim